Giel Molenberg Massages

Een gezond lichaam begint bij een goede lichamelijke onderhoud

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Effecten en indicaties

Het toepassingengebied van het Medical Taping Concept mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).

Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch (voorkomend) tapen. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.

1.  Spierfunctie verbeteren door tonusregulatie

2.  Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfe afvoer opheffen

3.  Pijndemping

4.  Ondersteunen gewrichtsfunctie, door:

                                  - stimuleren van proprioceptie

                                  - correcties van de bewegingsrichting

                                  - vergroten van de stabiliteit

5  Neuro-reflectoire beïnvloeding

De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de onderhuid, waar allerlei zenuwreceptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.

Indicaties voor Medical Taping

  - hypotone spieren (verlaagde spierspanning) stimuleren

  - hypertone spieren (verhoogde) beletten

  - spieren tegen overbelasting beschermen

  - gewrichten beschermen

  - pijn dempen

  - ontstekingen reduceren

  - lymfoedeem verminderen

  - haematomen verminderen

  - de range of motion beïnvloeden

  - de propriosensoriek (multisensorisch regelsysteem voor controle over houding en beweging) verbeteren

  - de lichaamshouding corrigeren

  - het bindweefsel corrigeren

  - Hooikoortsbestrijding

E-mailen
Bellen
Map