Giel Molenberg Massages

Een gezond lichaam begint bij een goede lichamelijke onderhoud

Blessurepreventie

Wanneer er een sporter begeleid wordt, is het belangrijk te weten hoe het lichamelijk gesteldheid van hem of haar is. Bij de allereerste bezoek kan er een functieonderzoek gedaan worden. Deze gegevens worden vastgelegd in een meetformulier. Hiermee kan een vergelijking worden gemaakt bij een volgende bezoek of de gesteldheid van het lichaam vooruit dan wel achteruit is gegaan.

Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij blessurepreventie. Veel sporters zijn onwetend over de oorzaken en provocerende zaken van sportletsels. Regelmatig moet aan de sportbeoefenaren, aansporttechnische kader en aan besturen van sportverenigingen verteld worden, welke factoren in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van sportletsels. Een aantal onderzoeken hebben uitgewezen, dat maar liefst 70% van de blessures voorkomen hadden kunne worden. Voorwaarde is dan wel dat de begeleiding optimaal is en dat de sportman, -vrouw verantwoording wordt bijgebracht voor de gezondheid van zijn eigen lichaam, maar ook voor de gezondheid van het lichaaam van andere sporters.

Blessurepreventie is het gezonde lichaam gezond houden. Het lichaam (bewegingsapparaat) moet beoordeeld en behandeld worden als het in feite gezond is. In het algemeen wordt pas behandeld, als het kwaad al is geschied, en dan worsdt er behandeld op basis van blessure. Onderzoek, advies, massage, herstelbevorderende oefenstof en -maatregelen zijn derhalve nodig. Het aanpassen van het bewegingsapparaat aan de sportbelasting is absoluut een "must". 

Over het mechanisme van het ontstaan van sportblessures zijn nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Mogelijke oorzaken zijn interne, factoren, zoals hoe bouw ik mijn training verantwoord op, waarom krijg ik last van mijn achillespees bij het hardlopen en externe omgevingsgebonden factoren. Deze laatste hebben meer te maken met de keuze van het materiaal en schoeisel en hierbij spelen kleding, bodemgesteldheid en klimaat ook een belangrijke rol.

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, dat je kunt nemen, om schade aan het gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Bij blessurepreventie is het belangrijk de reeds genoemde persoonsgebonden factoren en de omgevingsgebonden factoren optimaal op elkaar af te stemmen. Als belasting (persoon) afgestemd wordt op belastbaarheid (omgeving) kan theoretisch gezien nauwelijks een blessure ontstaan.

Door de belasting groter te maken dan de belastbaarheid wordt de belastbaarheid van het lichaam op den duur vergroot en zie je aanpassingen in het hele lichaam. Belangrijk is wel, dat je het lichaam steeds de kans geeft om zich te herstellen. Want belasting en herstel is een functinele eenheid. Bij het sporten blijkt vaak dat de belasting te hoog is en dat hierdoor blessures heel langzaam binnen sluipen.

E-mailen
Bellen
Map