Giel Molenberg Massages

Een gezond lichaam begint bij een goede lichamelijke onderhoud

Herstel- en conditietraining volgens de Rehaboom® 

Sportanalyse

Voordat begonnen kan worden met de revalidatietraining zal de hersteltrainer een analyse moeten maken waaruit blijkt aan welke eisen de sporter uiteindelijk moet voldoen. Het ligt voor de hand dat een vijftigjarige niet-sporter op een ander niveau zal trainen dan een topsporter. Aan de hand van het analyseformulier bepaal je prestatiebepalende factoren waaruit de training zal bestaan.

Rehaboom© stroomschema voor (sport)revalidatie

De Rehaboom© bestaat uit een stroomschema dat de trainingstechnische kant van het revalidatieproces omvat. Het schema is ingedeeld in drie kolommen die elk de motorische grondeigenschap snelheid, kracht of uithoudingsvermogen vertegenwoordigen. De revalidatie start vanaf het begrip stabiliteit. Het schema kent een horizontale en een verticale opbouw. De volgende verticale stap mag pas genomen worden als er horizontale stabilisatie is verkregen. Dat wil zoveel zeggen dat als een onderdeel goed wordt beheerst, men door mag naar de volgende stap. Elke stap hoger in de Rehaboom geeft een (lichte) toename in de intensiteit.

Trainingsprotocollen kracht, snelheid en uithoudingsvermogen

Een protocol is een soort invulschema dat in de praktijk wordt gebruikt. In een protocol staan de belastingsvariabelen vermeld. De belastingsvariabelen bestaan onder andere uit het aantal oefeningen, series, herhalingen, pauzes en kilogrammen naast tijd en snelheid en eventuele opmerkingen. Door het protocol op een juiste manier toe te passen verkrijgt men een uitstekend inzicht in hoe het herstelproces verloopt.

Coördinatie

Optimale coördinatie van beweging is nodig om nieuwe blessures te voorkomen. Alle oefenstof richt zich op het perfectioneren van de techniek en coördinatie. Alles wat wordt getraind geeft een coördinatieprikkel. Een onderdeel dat nooit mag ontbreken.

Trainingsschema’s maken

Uiteraard is er ook aandacht geschonken aan het maken van trainings-schema’s. Dit kan niet uit de duim worden gezogen. Over een gedegen programma moet worden gedacht, uitgeschreven en uitgelegd. Aangezien de training regelmatig wordt geëvalueerd en gecontroleerd zal de hersteltrainer vooral te maken hebben met het schrijven van programma’s die op de mogelijkheden van de sporter worden aangepast.

E-mailen
Bellen
Map